FANDOM


Forums: Index > Favourite Gintama Character > Top-10 Favourite Gintama CharactersVote for your Top-10 Favourite Gintama Characters!
Only registered users' votes will be counted.
Click here to browse all character names.
TOP 10 FAVOURITE CHARACTERS!
voted by fans at Gintama Wikia
(in alphabetical order)
Elizabeth
5 votes

 

4.545%
Gedoumaru
2 votes

 

1.818%
Hasegawa Taizou
4 votes

 

3.636%
Prince Hata
1 vote

 

0.909%
Hattori Zenzou
1 vote

 

0.909%
Hijikata Toushirou
8 votes

 

7.273%
Kagura
7 votes

 

6.364%
Kamui
2 votes

 

1.818%
Katsura Kotarou
9 votes

 

8.182%
Kawakami Bansai
1 vote

 

0.909%
Kondou Isao
6 votes

 

5.455%
Leukocyte King
1 vote

 

0.909%
Mahha Noriko
1 vote

 

0.909%
Matsudaira Katakuriko
2 votes

 

1.818%
Okita Mitsuba
4 votes

 

3.636%
Okita Sougo
7 votes

 

6.364%
Old Man
1 vote

 

0.909%
Rei
1 vote

 

0.909%
Sadaharu
2 votes

 

1.818%
Sakamoto Tatsuma
2 votes

 

1.818%
Sakata Gintoki
11 votes

 

10%
Sarutobi Ayame
2 votes

 

1.818%
Shimura Shinpachi
2 votes

 

1.818%
Shimura Tae
2 votes

 

1.818%
Sorachi Hideaki
1 vote

 

0.909%
Takasugi Shinsuke
5 votes

 

4.545%
Takatin
1 vote

 

0.909%
Tama
5 votes

 

4.545%
Terakado Tsuu
1 vote

 

0.909%
Tosshi
1 vote

 

0.909%
Tsukuyo
5 votes

 

4.545%
Yagyuu Binbokusai
1 vote

 

0.909%
Yagyuu Kyuubei
4 votes

 

3.636%
Yamazaki Sagaru
2 votes

 

1.818%Last updated on 5 Aug 2010 Total votes=110

TheForgottenBeast Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by The Forgotten Beast TALK 23:47, March 22, 2010 (UTC)
1. Katsura Kotarou
2. Elizabeth
3. Sakata Gintoki
4. Hasegawa Taizou
5. Kondou Isao
6. Tsukuyo
7. Rei
8. Sarutobi Ayame
9. Tama
10. Prince Hata


Charles-G Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Charlesg154 18:37, March 23, 2010 (UTC)
1. Okita Sougo
2. Kamui
3. Kagura
4. Shinpachi
5. Sakamoto Tatsuma
6. Hijikata Toushirou
7. Elizabeth
8. Katsura Kotarou
9. Kondou Isao
10. Sakata Gintoki


nukaru Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Nukaru 02:21, March 25, 2010 (UTC)
1. Hijikata Toushirou
2. Okita Sougo
3. Katsura Kotarou
4. Takasugi Shinsuke
5. Yagyuu Kyuubei
6. Okita Mitsuba
7. Sakata Gintoki
8. Sadaharu
9. Sorachi Hideaki
10. Kondou Isao


HachiKo Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by HachiKo 17:16, March 25, 2010 (UTC)
1. Hijikata Toushirou
2. Sakata Gintoki
3. Okita Mitsuba
4. Okita Sougo
5. Kondou Isao
6. Kagura
7. Yagyuu Kyuubei
8. Kawakami Bansai
9. Sakamoto Tatsuma
10. Tosshi


Carlos-Sakata Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by CarlosSakata 06:25, March 27, 2010
1. Sakata Gintoki
2. Tama
3. Leukocyte King
4. Katsura Kotarou
5. Yagyuu Kyuubei
6. Hijikata Toushirou
7. Kagura
8. Tsukuyo
9. Gedoumaru
10. Hasegawa Taizou

Sakuyahime Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Sakuyahime 18:40, March 27, 2010
1. Sakata Gintoki
2. Hijikata Toushirou
3. Takasugi Shinsuke
4. Katsura Kotarou
5. Yamazaki Sagaru
6. Terakado Tsuu
7. Hasegawa Taizou
8. Hattori Zenzou
9. Tama
10. Sarutobi Ayame


erivera937 Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Erivera937 00:59, April 16, 2010
1. Sakata Gintoki
2. Hijikata Toushirou
3. Okita Sougo
4. Kagura
5. Takasugi Shinsuke
6. Tama
7. Tsukuyo
8. Shimura Shinpachi
9. Shimura Tae
10. Mahha Noriko


TheMostSadistic Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by TheMostSadistic 20:26, April 29, 2010
1. Katsura Kotarou
2. Sakata Gintoki
3. Kondou Isao
4. Hasegawa Taizou
5. tama
6. Elizabeth
7. Old Man
8. Yagyuu Binbokusai
9. Matsudaira Katakuriko
10. Takatin

Otaku13 Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Otaku13 17:02, June 22, 2010
1. Okita Sougo
2. Zura
3. Takasugi Shinsuke
4. Hijikata Toushirou
5. Sadaharu
6. Sakata Gintoki
7. Tama
8. Yamazaki Sagaru
9. Elizabeth
10. Kagura

Fukiri Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Fukiri 14:21, June 29, 2010 (UTC)
1. Okita Sougo
2. Kagura
3. Sakata Gintoki
4. Kamui
5. Tsukuyo
6. Katsura
7. Gedoumaru
8. Okita Mitsuba
9. Kondou Isao
10. Matsudaira Katakuriko


PalkiaEagle8 Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by PalkiaEagle8 01:34, August 4, 2010 (UTC)
1. Hijikata Toushirou
2. Elizabeth
3. Yagyuu Kyuubei
4. Okita Sougo
5. Katsura Kotarou
6. Sakata Gintoki
7. Takasugi Shinsuke
8. Shimura Tae
9. Tsukuyo
10. Okita Mitsuba


KuMiYo Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Okita Sougo
2. Kamui
3. Sakata Gintoki
4. Tosshi
5. Kagura
6. Katsura
7. Takasugi
8. Kawakami Bansai
9. Katsura Kotarou
10. Tsukuyo


ploekje13 Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by ploekje13
1. [[kagura

]]

2. [[sougo

]]

3. [[sadaharu

]]

4. [[elizabeth

]]

5. [[katsura

]]

6. [[Kamui

]]

7. [[Justaway

]]

8. [[Gintoki

]]

9. [[Kyuubei

]]

10. [[Hasegawa's sunglasses

]]


Lightrain Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Lightrain
1. Sakata Gintoki
2. Okita Sougo
3. Katsura Kotarou
4. Hijikata Toushirou
5. Kagura
6. Takasugi
7. Sadaharu
8. Prince Hata aka Baka Ouji
9. Sakamoto
10. Shinpachi


Inamaru Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Katsura Kotarou
2. Kagura
3. Abuto
4. Rei
5. Jiraia
6. Tsukuyo
7. Haji
8. Hasegawa Taizou
9. Yagyuu Kyuubei
10. Sakamoto Tatsuma


Nayami Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Nayami
1. [[Sakata Gintoki

]]

2. [[Sakata Gintoki

]]

3. [[Sakata Gintoki

]]

4. [[Sakata Gintoki

]]

5. [[Sakata Gintoki

]]

6. [[Sakata Gintoki

]]

7. [[Sakata Gintoki

]]

8. [[Sakata Gintoki

]]

9. [[Sakata Gintoki

]]

10. [[Sakata Gintoki :)

]]


Marie Hornsøj-Møller Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Okita Sougo
2. Kamui
3. Sakata Gintoki
4. Hijikata Toushirou
5. Katsura Kotarou
6. Kagura
7. Elizabeth
8. Otae
9. Kyuubei
10. characters

tsukishirou Edit

Tsukishirou 11:07, September 25, 2010 (UTC)

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

fave gintama characters

1. hijikata toushirou

2.katsura kotarou

3. sakata gintoki

4. yagyuu kyuubei

5. okita sougo

6. kagura

7. elizabeth

8. shimura shinpachi

9. takasugi shinsuke

10. sakamoto tatsuma

justaway Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Sakata Gintoki

Ginta-san

Ginpachi sensei

Justaway

Space Captain Katsura

Curry Ninja

Neo Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon

Okita Sougou

Yagyuu Kyubei

Kotaro Katsura

hikaruEdit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by hikaru
1. Sakata Gintoki
2. Hijikata Toushirou
3. Katsura Kotarou
4. Shimura Shinpachi
5. Kagura
6. Tama
7. Elizabeth
8. Shimura Tae
9. Kondou Isao
10. Prince Hata


Wodki Edit

&nbsp

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Wodki
1. [[Tsukuyo

]]

2. [[Sakata Gintoki

]]

3. [[Okita Sougo

]]

4. [[Hijikata Toushirou

]]

5. [[Kagura

]]

6. [[Katsura Kotarou

]]

7. [[Shimura Shinpachi

]]

8. [[Takasugi Shinsuke

]]

9. [[Elizabeth

]]

10. [[Sadaharu

]]


RPGHero Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by RPGHero
1. Sakata Gintoki
2. Isao Kondou
3. Hasegawa *Madao
4. Catherine
5. Kagura
6. Isao Kondou
7. Shinpachi
8. Katoken
9. Emperor Tokugawa
10. Hard boiled detective


Sadapwns Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Sadapwns
1. Sakata Gintoki
2. Kotaro Katsura
3. Hijikara Toshiro
4. Elizabeth
5. Kagura
6. Shimura Shinpachi
7. Sougo Okita
8. Kamui
9. Tsukuyo
10. Hasegawa


Pesky Bug Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Pesky Bug
1. Sakata Gintoki
2. Tsukuyo
3. Hijikata Toushirou
4. Katsura Kotarou
5. Takasugi Shinsuke
6. Kamui
7. Doromizu Jirochou
8. Elizabeth
9. Ikumatsu
10. Hedoro


Franky3121 Edit

Sakata Gintoki

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Sakata Gintoki
2. Okita Sougo
3. Hijikata Toshirou
4. Takasugi Shinsuke
5. Kamui
6. Kagura
7. Katsura Kotarou
8. Shimura Shinpachi
9. Yamazaki
10. Elizabeth


Siana Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Siana
1. Hijikata Toushirou
2. Sakata Gintoki
3. Yagyuu Kyuubei
4. Tsukuyo
5. Katsura Kotarou
6. Takasugi Shinsuke
7. Kamui
8. Tosshi
9. Paako
10. Zurako


Dwiana Annida Wulandari Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. Okita Sougo

2. Kamui

3. Katsura Kotarou

4. Sakata Gintoki

5. Hijikata Toushirou

6. Yagyuu Kyuubei

7. Okita Mitsuba

8. Takasugi Shinsuke

9. Shogun

10. Shimura TaeMy popularity Poll Opinion Edit

 1. Sakata Gintoki
 1. Okita Sougo
 1. Hijikata Toushiro
 1. Kagura
 1. Katsura Kotaro
 1. Takasugi Shinsuke
 1. Kamui
 1. Sakamoto
 1. Kyubei Yagu
 1. Tskyuyo
 1. Sarutobi Ayame
 1. Yamazaki Sagaru
 1. Kondo Isao
 1. Justaway
 1. Shinpachi Shimura
 1. Sadaharu
 1. Elizabeth
 1. Taka Tin
 1. Otae Shimura
 1. Hedoro

My popularity Poll Opinion Edit

My popularity Poll Opinion Edit

 1. Sakata Gintoki
 2. Okita Sougo
 3. Hijikata Toushiro
 4. Kagura
 5. Katsura Kotaro
 6. Takasugi Shinsuke
 7. Kamui
 8. Sakamoto
 9. Kyubei Yagu
 10. Tskuyo

sebastianxciel Edit

1.Gintoki

2.Katsura

3.Hijikata

4.Okita

5.Kagura

6. Zenzo Hattori

7. Shimpachi

8.Kondo

9.Yamazaki

10. Ayumu Tojo

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Date Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):Edit

1. Okita Sougo
2. Kamui
3. Kagura
4. Shimura Tae
5. Hasegawa Taizou
6. Hijikata Toushirou
7. Elizabeth
8. Katsura Kotarou
9. Yagyuu Kyuubei
10. Sakata Gintoki

akira15 Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Okita Sougo
2. Sakamoto Tatsuma
3. Elizabeth
4. Hijikata Toushirou
5. Katsura Kotarou
6. Sakata Gintoki
7. Yagyuu Kyuubei
8. Sarutobi Ayame
9. Shimura Shinpachi
10. Yamazaki Sagaru


anime1loverme Edit

1. katsura kotaro

2. sakata gintoki

3. takasugi

4. hijikata toushiro

5. tsukuyo

6. kagura

7. sougo

8. kyubei

9. elizabeth

10. shinpachi

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Aluysion Edit

1. Okita Sougo

2. Sakata Gintoki

3. Hijikata Toushirou

4. Yagyuu Kyuubei

5. Kagura

6. Shimura Shinpachi

7. Hattori Zenzou

8. Tsukuyo

9. Sarutobi Ayame

10. Itou Kamotarou

takasugi_sama^^ Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by takasugi_sama^^
1. Takasugi Shinsuke
2. Sakata Gintoki
3. Okita Sougo
4. Katsura Kotarou
5. Hijikata Toushiro
6. Kagura
7. Kamui
8. Takatin
9. Yagyuu Kyuubei
10. Yamazaki Sagaru

Sakata Gintoki

kagurayato08 Edit

1.Kagura

2.Gintoki Sakata

3.Shinpachi Shimura

4.Okita Sogo

5.Otae Shimura

6.Ayame Sarutobi

7.Elizabeth

8.Katsura Kotaro

9.Hijikata Toshiro

10.Kondo Isao

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Kyara Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Katsura Kotarou
2. Sakata Gintoki
3. Hijikata Toushirou
4. Kamui
5. Takasugi Shinsuke
6. Okita Sougo
7. Kawakami Bansai
8. Yagyuu Kyuubei
9. Tsukuyo
10. Kondou Isao

Yuna-San Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by ~Yuna~
1. Tsukuyo
2. Kamui
3. Sougo Okita
4. Gintoki Sakata
5. Otae
6. Kagura
7. Toshirou Hijikata
8. Elizabeth
9. Katsura
10. Tama


Yukimura Haruhi Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Yukimura Haruhi
1. Hijikata Toushirou
2. Okita Sougo
3. Katsura Kotarou
4. Sakata Gintoki
5. Kagura
6. Yagyuu Kyuubei
7. Toujou Ayumu
8. Sadaharu
9. Kamui
10. Takasugi Shinsuke


slyfer Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


==

==
My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Sakata Gintoki
2. Tsukuyo
3. Tama
4. Rei
5. Yagyuu Kyuubei
6. Katsura Kotarou
7. Hijikata Toushirou
8. Kagura
9. Shimura Shinpachi
10. Okita Sougo


Momochi Edit

 1. Hijikata Toushioru
 1. Sakata Gintoki
 1. Elizabeth
 1. Hasegawa Taizou
 1. Kondou Isao
 1. Shimura Shinpachi
 1. Yamazaki Sagaru
 1. Tosshi
 1. Takasugi Shinsuke
 1. Sorachi Hideaki

Mizu12 Edit

1-Sakata Gintoki

2-Okita Sougo

3-Hijikata Toushiro

4-Katsura Kotarou

5-Kamui

6-Takasugi Shinsuke

7-Kagura

8-Kawaki Bansai

9-Hattori Zenzou

10-Sakatamoto Tatsuma

Hotarukunn Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Hotarukunn
1. Kamui
2. Takasugi Shinsuke
3. Hattori Zenzou
4. Okita Sougo
5. Kawakami Bansai
6. Yagyuu Kyuubei
7. Sakamoto Tatsuma
8. Gedoumaru
9. Tsukuyo
10. Yamazaki Sagaru


Gubaroli Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Sakata Gintoki
2. Hijikata Toushirou
3. Katsura Kotarou
4. Takasugi Shinsuke
5. Okita Sougo
6. Elizabeth
7. Hattori Zenzou
8. Kondou Isao
9. Kawakami Bansai
10. Yamazaki Sagaru


iloveanime! Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

eminamarch04 Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by eminamarch04
1. Katsura Kotarou
2. Hijikata Toushirou
3. Okita Sougo
4. Shimura Shinpachi
5. Kagura
6. Sakamoto Tatsuma
7. Yamazaki Sagaru
8. Kamui
9. Takasugi Shinsuke
10. Sakata Gintoki


arzack347 Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Arzack
1. Sakata Gintoki
2. Hijikata Toushirou
3. Okita Sougo
4. Katsura Kotarou
5. Hasegawa Taizou
6. Kondou Isao
7. Kagura
8. Shimura Shinpachi
9. Kawakami Bansai
10. Matsudaira Katakuriko


TUGB13_BLURP=D Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by TUGB13 BLURP=D 04:10, January 7, 2012 (UTC)
1. Kamui
2. Sakata Gintoki
3. Okita Sougo
4. Kagura
5. Hijikata Toushirou
6. Tsukuyo
7. Kondou Isao
8. Shimura Shinpachi
9. Yamazaki
10. Katsura Kotarou

TUGB13 BLURP=D 04:08, January 7, 2012 (UTC)

Airetta Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Okita Sougo
2. Kagura
3. Hijikata Toushirou
4. Sakata Gintoki
5. Yamazaki Sagaru
6. Sorachi Hideaki
7. Sadaharu
8. Shimura Shinpachi
9. Tsukuyo
10. Takasugi Shinsuke


thoushi_zura Edit

hijikata thoushiro

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. hijikata toushirou
2. katsura kotarou
3. sakata gintoki
4. takasugi shinsuke
5. shimura shinpachi
6. kagura
7. sadaharu
8. elizabeth
9. madao
10. kondou isao

Von Mariette Alave Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kagura

Okita Sougo

Sakata Gintoki

Katsura Kotarou

Sadaharu

Kamui

Hijikata Toushirou

Itou Kamotarou

Shimura Tae

ElizabethKaguraojos1

Sougookita1

Pharonix Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Pharonix
1. Sakata Gintoki
2. Sadaharu
3. Kondou Isao
4. Katsura Kotarou
5. Shimura Shinpachi
6. Kagura
7. Elizabeth
8. Hijikata Toushirou
9. Okita Sougo
10. Sarutobi Ayame


madao54 Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Just Away
1. Sakata Gintoki
2. Kagura
3. Hijikata Toushirou
4. Okita Sougo
5. Tsukuyo
6. Yagyuu Kyuubei
7. Kamui
8. Katsura Kotarou
9. Sarutobi Ayame
10. Takasugi Shinsuke

85.176.202.52 02:27, May 24, 2012 (UTC)

Miyazaki_Maiko Edit

1. Sakata Gintoki

2. Takasugi Shinsuke

3. Hijikata Toushirou

4. Okita Sougo

5. Kamui

6. Sakamoto Tatsuma

7. Katsura Kotarou

8. Kagura

9. Kawakami Bansai

10. Kijima Matako

Favorites Edit

 1. Sougo
 2. Gintoki
 3. Toshi
 4. Tagatsugi
 5. Katsura
 6. Kondo
 7. Sakmoto
 8. Jiraicho
 9. Kamui
 10. Kagura

Takasugi Shinsuke Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Ember M
1. Yamazaki Sagaru
2. Okita Sogou
3. Hijikata Toshirou
4. Katsura Kotaro
5. Sakamoto Tetsuma
6. Kamui
7. Kawakama Bansai
8. Sakata Gintoki
9. Abuto
10. Takasugi Shinsuke


armstrongjetcyclone Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by armstrongjetcyclone
1. Gintoki
2. Hijikata
3. Katsura
4. Shinpachi
5. Kagura
6. Takasugi
7. Kondou
8. Sogou
9. Sadaharu
10. Sakamoto


An adult's favourite characters Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Kondo
2. Katsura
3. Kagura
4. Hijikata
5. kamui
6. Gintoki
7. Pops
8. Sadaharu
9. Housen
10. Elizabeth
Kondo Cracks me up all the time, from personal experience people like him with the body and hai style get to hook up with girls most of the time, but i can't blame this anime for its made for little kids

Justaway Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. gintoki
2. katsura
3. takasugi
4. hijikata
5. okita
6. kyuubei
7. kamui
8. zenzou
9. tsukuyo
10. sakamoto

82.43.110.100 19:08, November 11, 2012 (UTC)

ryner1995 Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1) sakata gintoki

2) Tsukuyo

3) kagura

4) katsura kotarou

5) hijikata toshirou

6) sakamoto tatsuma

7) kamui

8) housen

9) jiraia

10) zenzou

Mistofsky Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by 42.113.29.235 18:02, January 7, 2013 (UTC)
1. Gintoki (always best of the best!)
2. Hijikata (mayonnaise-sama!)
3. Okita (the prince of sadist!)
4. Katsura (Zura janai!!)
5. Kagura (sukonbu-addict~)
6. Shinpachi (the "best-normal"~)
7. Kondo (gorilla-san~)
8. Elizabeth (*...*)
9. Kyuubei (pretty cute~)
10. Sorachi (what to say? banana-sensei~!)

42.113.29.235 18:02, January 7, 2013 (UTC)

Manani Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Sakata Gintoki, Takasugi Shinsuke, Kotarou Katsura & Sakamoto Tatsuma
1. Imai Nobume
2. Kamui
3. Sasaki Isaburo
4. Yaguu Kyuubei
5. Makoto
6. Mutsu
7. Madao
8. Elizabbeth
9. Hijikata Toshiro
10.


Top-10 Favourite Gintama Characters Edit

1.Kagura

2.Okita

3.Kamui

4.Sakata Gintoki

5.Tsukuyo

6.Imai Nobume

7.Mutsu

8.Hijikata

9.Abuto

10. Saigou Tokumori

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Jugo5959 Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Sakata Gintoki
2. Imai Nobume
3. Oboro
4. Tsukuyo
5. Tama
6. Sakamoto Tatsuma
7. Kamui
8. Kondo Isao
9. Takasugi
10. Abuto


sadist china Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by sadist china
1. kagura
2. gintoki
3. sougo
4. shimpachi
5. hijikata
6. kondo
7. yamasaki
8. kumi
9. katsura
10. tama
this is my TOP 10 characters


sadist china

gamesx10 Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Gintoki
2. Katsura
3. Takasugi
4. Hijikata
5. Tsukuyo
6. Sakamoto
7. Kamui
8. Jirocho
9. Orboro
10. Shogun


shirino Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Sakata Gintoki
2. Hijikata Toushiro
3. Takasugi Shinsuke
4. Kamui
5. Tsukuyo
6. Shimura Tae
7. Katsura Kotaro
8. Okita Sougo
9. Sarutobi Ayame
10. Kagura

82.113.106.131 06:04, February 22, 2013 (UTC)

Input your User Name Edit

gintoki 1                                                                 

zuffy one bark Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Lisa zuffy 1555555.
1. kamui
2. kagura
3. gin chan
4. yaguu kyubei
5. tsukuyu ( tsu-ki)
6. kastura
7. sogo
8. hijikata
9. kondo goriler
10. Takasugi shinsuke


curryred Edit

 

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by curryred
1. Takasugi Shinsuke
2. Kamui
3. Kotarou Katsura
4. Sakata Gintoki
5. Kawakami Bansai
6. Hijikata Toshirou
7. Kagura
8. Kijima Matako
9. Okita Sougo
10. Kondou Isao‎

 1.

SignumLaevatein Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Signum Laevatein
1. Okita Sougo
2. Sakata Gintoki
3. Yagyuu Kyuubei
4. Katsura Kotarou
5. Sarutobi Ayame
6. Kagura
7. Hijikata Toushiro
8. Kamui
9. Kawakami Bansai
10. Tsukuyo

Meis-Mean Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by 36.73.57.239 12:17, April 17, 2013 (UTC)
1. Sakata Gintoki
2. Sarutobi Ayame
3. Sakamoto Tatsuma
4. Hattori Zenzou
5. Okita Sougo
6. Katsura Kotarou
7. Hasegawa Taizou
8. Kagura
9. Shimura Shinpachi
10. Hideaki Sorachi


Curryviolet Edit

Curryviolet (talk) 08:12, April 21, 2013 (UTC)

Curryred Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by curryviolet
1. Takasugi Shinsuke
2. Kamui
3. Kotarou Katsura
4. Sakata Gintoki
5. Kawakami Bansai
6. Kagura
7. Kijima Matako
8. Toshiro Hijikata
9. Okita Sougo
10. Tsukuyo


ProfessorDoctorMonisuerMr9thcousinofthatpersonis Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by ProfessorDoctorMonisuerMr9thcousinofthatpersonis (talk) 06:03, July 2, 2013 (UTC)
1. Sakata Gintoki
2. Sakamoto Tatsuma
3. Kagura
4. Kondou Isao
5. Yagyuu Kyuubei
6. Yoshida Shouyou
7. Sorachi Hideaki
8. Takasugi Shinsuke
9. Umibouzu
10. Oboro


Nikitty Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Nikitty
1. Okita Sougo
2. Hijikata Toushirou
3. Katsura Kotarou
4. Yagyuu Kyuubei
5. Shimura Tae
6. Kamui
7. Takasugi Shinsuke
8. Kondou Isao
9. Kagura
10. Yamazaki Sagaru


tsukydesu Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Tsukydesu
1. Sakata Gintoki
2. Hijikata Toushirou
3. Kagura
4. Okita Sougo
5. Kamui
6. Takasugi Shinsuke
7. Katsura Kotarou
8. Shimura Shinpachi
9. Tsukuyo
10. Yamazaki Sagaru


Yato Rumi Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Yoshida Shouyou
2. Katsura Kotarou
3. Sakata Gintoki
4. Kamui
5. Okita Sougo
6. Takasugi Shinsuke
7. Kagura
8. Yagyuu Kyuubei
9. Mutsu
10. Sakamoto Tatsuma


Yukita Soukana Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


1. Okita Sougo 

2. Sakata Gintoki

3. Tsukuyo

4. Hijikata Toushirou

5. Katsura Kotarou 

6. Shimura Shinpachi

7. Sadaharu

8. Kagura

9. Elizabeth

10. Yamazaki Sagaru
YukitaSoukana-Edit

Hijikata my #1 Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Hijikata Toshiro
2. Sakata Gintoki
3. Okita Sougo
4. Kagura
5. Katsura
6. Tama
7. Kondo Isao
8. Catherine
9. Shimura Tae
10. Shimura Shinpachi


humixanime Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Humixanime (talk) 22:31, May 28, 2014 (UTC)
1. Sakata Gintoki
2. Shimura Shinpachi
3. Kondo Isao
4. Okita Sougo
5. Shimura Tae
6. Katsura Kotarou
7. Hijikata Toushirou
8. Elizabeth
9. Kagura
10. Takatin
Picture1

My phone background! >.<
                       

Humixanime (talk) 22:20, May 28, 2014 (UTC)


Gintamaluva Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Katsura Kotarou
2. Sakata Gintoki
3. Kamui
4. Takasugi Shinsuke
5. Sakamoto Tatsuma
6. Kagura
7. Tsukuyo
8. Hijikata Toshirou
9. Okita Sougo
10. Kondo Isao


CaptainDeltyanna Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by CaptainDeltyanna
1. Sadaharu
2. Sakata Gintoki
3. Hijikata Toushirou
4. Shimura Shinpachi
5. Okita Sougo
6. Shimura Tae
7. Katsura Kotarou
8. Kagura
9. Elizabeth
10. Sakamoto Tatsuma


mayora 13 Edit

1. Sakata Gintoki
2. Okito Sougo
3. Hijikata Toushiro
4. Kagura
5. Shimura Shinpachi
6. Katsura kotarou
7. Tsukuyo
8. Kondo İsao
9. Sadabaharu/Elizabeth
10.

Madao/Yamzaki Sagaru 

Matako Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Kawakami Bansai
2. Sakata Gintoki
3. Shimura Tae
4. Kijima Matako
5. Sarutobi Ayame
6. Kondo Isao
7. Kamui
8. Takasugi Shinsuke
9. Catherine
10. Yagyuu Kyuubei


Cytaphanic Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Cytphanic (talk) 09:37, July 19, 2014 (UTC)
1. Sakata Gintoki
2. Kagura
3. Shimura Shinpachi
4. Okita Sougo
5. Otose
6. Tsukuyo
7. Katsura Kotarou
8. Sakamoto Tatsuma
9. Tama
10. Kamui


695027 Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Hijikata Toushirou
2. Okita Sougo
3. Katsura Kotarou
4. Mutsu
5. Sakamoto Tatsuma
6. Sakata Gintoki
7. Kagura
8. Yagyuu Kyuubei
9. Takasugi Shinsuke
10. Tsukuyo


695027 Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Hijikata Toushirou
2. Okita Sougo
3. Sakata Gintoki
4. Tsukuyo
5. Katsura Kotarou
6. Sakamoto Tatsuma
7. Mutsu
8. Yagyuu Kyuubei
9. Shimura Tae
10. Kagura


Top 10 Edit

  

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by Viivii4
1. Takasugi Shinsuke
2. Hijikata Toushirou
3. Kamui
4. Sakata Gintoki
5. Katsura Kotarou
6. Okita Sougo
7. Kondou Isao
8. Kawakami Bansai
9. Elizabeth
10. Shimura Shinpachi


Input your User Name Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Okita Sougo
2. Sakata Gintoki
3. Hasegawa Taizou
4. Elizabeth
5. Katsura Kotarou
6. Tsukuyo
7. Hattori Zenzou
8. Prince Hata
9. Otose
10. Takasugi Shinsuke


My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Sakata Gintoki
2. Okita Sougo
3. Hijikata Toushirou
4. Takasugi Shinsuke
5. Tsukuyo
6. Kagura
7. Hasegawa Taizou
8. Kamui
9. Tama
10. Yagyuu Kyuubei


sei Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Okita Sougo
2. Katsura Kotarou
3. Sakata Gintoki
4. Hijikata Toushirou
5. Takasugi Shinsuke
6. Kondo Isao
7. Matsudaira Katakuriko
8. Kagura
9. Sakamoto
10. Yamazaki Sagaru


Xin Neko Edit

BubbleTeaBaby Edit

 1. Okita Sougo
 2. Tsukuyo
 3. Takasugi Shinsuke
 4. Sakata Gintoki
 5. Kagura
 6. Kamui
 7. Katsura Kotarou
 8. Sarutobi Ayame
 9. Yagyuu Kyuubei
 10. Imai Nobume

Haneen Edit

My Top-10 Favourite Gintama Characters are (in no particular order):
Voted by
1. Hijikata Toushirou
2. Katsura Kotarou
3. Sakata Gintoki
4. Okita Sougo
5. Takasugi Shinsuke
6. Gedomaru
7. Kondou Isao
8. Yagyuu Kyuubei
9. Leukocyte King
10. Kamui


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.