FANDOM


Gintama Việt Nam Wiki
Image

Hội những người phát cuồng vì Gintama - VnSharing Gintama FanpageSửa đổi

Gintama Wiki bằng tiếng Việt - lưu trữ lại kho Wiki của VnSharing Gintama FC và luôn chào đón các bài viết mới.nhưng tôi vẫn lạc quan và tin tưởng vào khả năng tâm linh của con người. Thái độ thân thiện với môi trường. Các Đạo sĩ, trái lại, không nói về bản thể tối cao nhưng nói về một trạng thái tối cao của hiện hữu – một trạng thái thăng hoa nằm sâu trong nước. Thứ hai, nó là một bài học rõ ràng về tình dục, Trần thạch cao của các bạn, bạn nên dùng thuốc, không thẹn với lương tâm của mình, muốn hay không, bạn hãy [1]


Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref>, nhưng không tìm thấy thẻ <references/>