FANDOM


ตอนที่ 3
ซีซั่น
ตอนที่ 3
ชื่อตอน
พวกผมหยักศกธรรมชาติ ไม่มีใครเป็นคนเลวหรอกนะ
天然パーマに悪い奴はいない

(Tennen pāma ni warui yatsu wa inai)

รายละเอียดของตอน
ไปหาตอน

< ตอนก่อนหน้า

ตอนที่ 3 พวกผมหยักศกธรรมชาติ ไม่มีใครเป็นคนเลวหรอกนะ

ตอนต่อไป >