FANDOM


ตอนที่ 10
ซีซั่น
ตอนที่ 10
ชื่อตอน
ยามเหนื่อยล้า ให้กินอะไรเปรี้ยว ๆ
疲れたときは酸っぱいものを

(Tsukareta toki wa suppai mono o)

รายละเอียดของตอน
วันที่ออกอากาศครั้งแรก : วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2549
ไปหาตอน

< ตอนก่อนหน้า

ตอนที่ 10 ยามเหนื่อยล้า ให้กินอะไรเปรี้ยว ๆ

ขณะนี้เราจะยังไม่มีตอนต่อไป เรากำลังปรับปรุง 10 ที่ผ่านมาก่อนนะครับ

ตอนต่อไป >